วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30-16.30   ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "เผยแพร่ผลการดำเนินงาน" ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562  ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวสึกษา  ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ