วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครคัดเลือก ผอ ร.ร. ห้องเพชรบุรี